Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra HKI năm học 2015 - 2016 của PGD Đà Lạt

Gửi lên: 11/12/2015 14:29 Đã xem 387 Đã tải về 13

LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM 2013 - 2014

Gửi lên: 23/04/2014 22:03 Đã xem 483 Đã tải về 11

Thời khóa biểu 2 buổi từ ngày 23/09/2013

Gửi lên: 24/09/2013 09:53 Đã xem 500 Đã tải về 21

Phân công chuyên môn từ ngày 23/09/2013

Gửi lên: 24/09/2013 09:52 Đã xem 438 Đã tải về 7

Thông tư 21 về thi đua khen thưởng

Gửi lên: 19/09/2013 11:02 Đã xem 487 Đã tải về 6

Thông tư về dạy 2 buổi bậc THCS

Gửi lên: 19/09/2013 11:01 Đã xem 443 Đã tải về 5

Chuẩn nghề nghiệp GV- Thông tư 30

Gửi lên: 08/09/2013 15:55 Đã xem 415 Đã tải về 22

Thông tư 28 về chề độ làm việc của giáo viên

Gửi lên: 08/09/2013 08:11 Đã xem 441 Đã tải về 5

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Gửi lên: 03/05/2013 11:39 Đã xem 429 Đã tải về 0

Thông tư ban hành quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Gửi lên: 03/05/2013 11:27 Đã xem 485 Đã tải về 0
 

LIÊN KẾT WEB

Hội khuyến học

Lương tâm giá bao nhiêu?

Câu chuyện giáo dục: Lương tâm giá bao nhiêu?

Câu chuyện ngụ ngôn -Cánh cổng Thiên Đàng

Một bài học ý nghĩa cho tình bạn: đừng bao giờ bỏ rơi bạn bè vì sự ích kỷ bản thân. Nếu bạn làm được như vậy, Thiên Đàng chứ không phải Địa Ngục, chính là nơi dành cho bạn.

Một lá thư sai chính tả.

Lá thư yêu thương và gởi gấm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con

Hãy lặng nhìn cuộc sống

Lặng nhìn cuộc sống!...