Chữ thập đỏ trường học Đà Lạt hưởng ứng, tham gia đợt công tác xã hội giúp đỡ bà con dân tộc bản địa S’Tiêng, Châu Mạ thuộc xã Đồng Nai thượng

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
 
 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 Số: 80/CTĐ Đà Lạt, ngày 28 tháng 8 năm 2014
 
V/v kêu gọi và dự kiến kế hoạch 
 
thực hiện đợt CTXH giúp bà con
 
dân tộc tại xã Đồng Nai thượng, Cát Tiên.
 
Kính gửi: Hội chữ thập đỏ và chi hội chữ thập đỏ các trường phổ thông;
 
Căn cứ thư kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ huyện Cát Tiên tại văn bản ngày 19-8-2014 
 
mong được Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đến thăm huyện Cát Tiên và xin giúp đỡ bà con 
 
dân tộc bản địa S’Tiêng, Châu Mạ thuộc xã Đồng Nai thượng, cách trung tâm huyện 40km, 
 
cuộc sống của bà con dân tộc tại đây còn nhiều khó khăn, với số hộ là 346 hộ.
 
Qua trao đổi, bàn bạc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ chữ thập đỏ năm học 2014-2015, 
 
Thành hội ghi nhận ý kiến của các đơn vị trường học là thống nhất cao việc tổ chức đợt công tác 
 
xã hội đến thăm giúp vùng sâu Đồng Nai thượng vào dịp đầu năm học mới.
 
Vì vậy để thể hiện chức năng nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ và thể hiện tinh thần chia sẻ 
 
với những hoàn cảnh, những vùng miền còn nhiều khó khăn, Thành hội kêu gọi các đơn vị Chữ 
 
thập đỏ trường học Đà Lạt hưởng ứng, tham gia đợt công tác xã hội này cùng Thành hội.
 
Kế hoạch dự kiến thực hiện:
 
1- Thành hội dự kiến sẽ tặng mỗi hộ một phần quà (nhờ Huyện hội Cát Tiên mua, đóng 
 
gói tại thị trấn Cát Tiên để giảm chi phí vận chuyển) gồm 6 mặt hàng:
 
- 10 kg gạo x 10.000đ/kg = 100.000
 
- 1 thùng mì (30 gói) = 62.000
 
- 1 lít dầu ăn = 30.000
 
- 1 kg đường cát = 15.000
 
- 0,5 kg bột ngọt = 28.000
 
- 1 kg muối Iốt = 5.000
 
 346 phần x 240.000đ/phần = 83.040.000 đồng
 
* Đồng thời tổ chức khám bệnh từ thiện, cấp thuốc miễn phí cho 200 người trong xã, mỗi 
 
đơn thuốc dự kiến 70.000đ x 200người = 14.000.000 đồng (nhờ BS TTYT huyện khám bệnh)
 
Tổng kinh phí: 97.040.000 đồng
 
2- Dự kiến phân bổ cho 28 đơn vị trường học để có 350 phần quà như sau:
 
STT ĐƠN VỊ Số 
 
1. TH ĐA THÀNH 10 2.400.000 đồng
 
2. TH ĐA THIỆN 10 2.400.000 đồng
 
3. TH ĐOÀN KẾT 10 2.400.000 đồng
 
4. TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM 10 2.400.000 đồng
 
5. TRƯỜNG HERMANN 10 2.400.000 đồng
 
6. TH HÙNG VƯƠNG 05 1.200.000 đồng
 
7. TH LÊ LỢI 05 1.200.000 đồng
 
8. TH LÊ QUÝ ĐÔN 20 4.800.000 đồng
 
9. TH LÝ THƯỜNG KIỆT 10 2.400.000 đồng
 
10. TH MÊ LINH 05 1.200.000 đồng
 
11. TH NAM THIÊN 05 1.200.000 đồng
 
12. TH NGUYỄN TRÃI 10 2.400.000 đồng
 
13. TH PHAN NHƯ THẠCH 20 4.800.000 đồng
 
14. TH TRẠI MÁT 10 2.400.000 đồng
 
Thành tiền = 240.000 đồng/phần
 
Tương ứng số 
 
phần 
 
quà
 
tiền
 
15. TH TRẦN BÌNH TRỌNG 05 1.200.000 đồng
 
16. TH TRƯNG VƯƠNG 10 2.400.000 đồng
 
17. THCS LAM SƠN 10 2.400.000 đồng
 
18. THCS NGUYỄN DU 10 2.400.000 đồng
 
19. THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 05 1.200.000 đồng
 
20. THCS PHAN CHU TRINH 10 2.400.000 đồng
 
21. THCS QUANG TRUNG 10 2.400.000 đồng
 
22. CS-TH CHI LĂNG 30 7.200.000 đồng
 
23. CS-TH ĐỐNG ĐA 10 2.400.000 đồng
 
24. CS-TH TÂY SƠN 20 4.800.000 đồng
 
25. CS-TH XUÂN TRƯỜNG 10 2.400.000 đồng
 
26. THPT BÙI THỊ XUÂN 30 7.200.000 đồng
 
27. THPT THĂNG LONG 20 4.800.000 đồng
 
28. THPT TRẦN PHÚ 30 7.200.000 đồng
 
CỘNG 350 84.000.000 đồng
 
Dự kiến kêu gọi các đơn vị đóng góp tiền mua thuốc khám bệnh như sau:
 
ĐƠN VỊ SỐ TIỀN
 
TH AN DƯƠNG VƯƠNG 1.000.000 đồng
 
TH BẠCH ĐẰNG 1.000.000 đồng
 
TH CỬU LONG 1.000.000 đồng
 
TH ĐA LỢI 1.000.000 đồng
 
TH NAM HỒ 1.000.000 đồng
 
TH NAM THÀNH 1.000.000 đồng
 
TH PHƯỚC THÀNH 1.000.000 đồng
 
Các đơn vị chuyển kinh phí vận động trực tiếp về văn phòng Thành hội Chữ thập đỏ.
 
TH THÁI PHIÊN 1.000.000 đồng
 
TH TÀ NUNG 1.000.000 đồng
 
TH TRẠM HÀNH 1.000.000 đồng
 
TH XUÂN THỌ 1.000.000 đồng
 
TH XUÂN TRƯỜNG 1.000.000 đồng
 
THCS-THPT Tà Nung 1.000.000 đồng
 
THCS-THPT Phù Đổng 1.000.000 đồng
 
3- Thời gian đi Cát Tiên: dự kiến vào ngày thứ bảy và chủ nhật 20-21/9/2014
 
4- Thành phần tham gia: Mỗi đơn vị cử 1-2 người tham gia cùng đoàn công tác 
 
xã hội của Thành hội. (Sẽ có kế hoạch cụ thể về chuyến đi)
 
5- Phối hợp: Thành hội nhờ thầy Nguyễn Văn Bá (0633990126)- Hiệu trưởng 
 
trường THPT Trần Phú, và Hội CTĐ trường THPT Trần Phú trực tiếp giúp Thành hội để phối 
 
hợp với Hội CTĐ các trường vận động, kêu gọi, thống nhất và đề xuất phương án tối ưu để đợt 
 
CTXH được thực hiện trong thời gian phù hợp với kết quả tốt nhất.
 
Rất mong Hội Chữ thập đỏ các trường hưởng ứng đợt phát động này của Thành 
 
hội./.
 
Nơi nhận:
 
- Như trên; TM. BAN THƯỜNG VỤ
 
- Lưu: VT. PHÓ CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký)
 
 Lê Thanh Bảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc