PHIẾU ĐÁNH GIÁ 535

UBND ……………………                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                                                         Đà lạt, ngày …………tháng ………năm 20
 
PHIẾU NHẬN XÉT
Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang
giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú
( theo Hướng dẫn 03-HD/TC ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng)
………………………………………….
 
     Ban điều hành khu phố( thôn) …………………………………………………………..
     Nhận xét ông ( bà) :………………………………………………………..…………….
     Đang công tác tại: ………………………………………………………………………..
    Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú như sau:
 
 
STT
 
THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ
 
Tốt
 
Khá
 
Trung
Bình
 
 
Chưa tốt
01 Thực hiện nghĩa vụ công dân, công tác xã hội, các quy định nơi cư trú        
02 Đạo đức, lối sống, mối quan hệ với nhân dân        
03 Vận động xây dựng gia đình văn hóa mới        
04 Tham gia sinh hoạt tổ dân phố, thông, khu phố        
 
Những vấn đề cần phản ánh, trao đổi thêm:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
         Xác nhận của UBND                                                              T/M KHU PHỐ, THÔN
……………………………………………………….                             ( Ký, ghi rõ họ tên)
………………………………………………………
………………………………………………………..
……………………………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………….
        T/M UBND……………………………………..
                ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc