GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VỀ TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2017

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VỀ TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2017

Ngày 29/8, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức buổi họp báo công bố Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”.