Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chiến dịch tình nguyện hè 2013

Để Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013 đạt kết quả cao, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện và ý thức trách nhiệm của thanh niên, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện hiệu quả Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013.
Để Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013 đạt kết quả cao, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện và ý thức trách nhiệm của thanh niên, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện hiệu quả Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013.

 ĐVTN tình nguyện hướng dẫn trật tự ATGT
ĐVTN tình nguyện tham gia hướng dẫn trật tự ATGT
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các các bộ, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện để tích cực hỗ trợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt một số nội dung như: phối hợp, hỗ trợ để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung thực hiện Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017", Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020" và các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị; tích cực hỗ trợ Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức và nhân rộng các mô hình hoạt động tình nguyện theo chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm hiệu quả thiết thực; phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp kịp thời đánh giá, tổng kết các mô hình thanh niên tình nguyện, tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác chăm lo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới
ĐVTN tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới >
 
 
Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện hè năm 2013 có chủ đề "Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, văn hóa nông thôn", được tập trung triển khai với hai nội dung chính là tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Trong 3 tháng triển khai, Chiến dịch phấn đấu đạt một số chỉ tiêu lớn, cụ thể như sau: 100% Đoàn cơ sở tổ chức được ít nhất 03 Ngày thứ bảy tình nguyện, 03 Ngày chủ nhật xanh; Mỗi Tỉnh, Thành đoàn xây dựng mới được ít nhất 05 nhà văn hóa thôn hoặc nhà nhân ái; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm an toàn giao thông; 500.000 đoàn viên, thanh niên được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; 500.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh được tư vấn, hỗ trợ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2013; 100% Đoàn cấp xã, phường tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
 
 
Tải Công văn về tại đây

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc