Cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai tṛò của tổ chức Công đoàn trong Hiến pháp

Sáng 16/5/2013 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ư kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của các nhà khoa học, cán bộ CĐ các thời ḱ. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chủ tŕ Hội thảo
   
Sáng 16/5/2013 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ư kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của các nhà khoa học, cán bộ CĐ các thời ḱ. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chủ tŕ Hội thảo.
Tại Hội thảo, hầu hết ư kiến của các đại biểu tham dự cho rằng không chỉ giữ lại điều 10 mà c̣n cần phải nâng tầm vị trí của tổ chức Công đoàn hơn nữa trong Hiến pháp. Trước ư kiến cho rằng nên bỏ điều 10 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (gọi tắt là Dự thảo) quy định về tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời gộp các tổ chức chính trị xă hội, trong đó có tổ chức Công đoàn vào khoản 2, điều 9 Dự thảo, các đại biểu cho rằng, việc bỏ điều 10 là không phù hợp xét cả về mặt lịch sử cũng như lư luận và thực tiễn.
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư kư Hội đồng Lư lụân Trung ương khẳng định Dự thảo có điều 10 quy định về tổ chức CĐ là đúng đắn. Ông đưa ra 5 căn cứ cần giữ Điều 10 trong Hiến pháp. Đó là: Hiến pháp 1980, 1992 (đă được sửa đổi, bổ sung năm 2001) cũng đều có điều riêng quy định về CĐ. Đây là sự kế thừa hợp lí, đúng đắn, v́ vậy không có lư do ǵ lần này chúng ta bỏ đi điều 10 quy định về tổ chức CĐ. Xét về mặt lịch sử, có thể nói quy định về CĐ Việt Nam trong Hiến pháp đă có từ Hiến pháp năm 1959, khi chưa có tổ chức chính trị, chính trị - xă hội nào quy định trong Hiến pháp th́ đă có quy định về CĐ Việt Nam tại điều 10 Hiến pháp 1959. Như vậy, chỉ trừ bản Hiến pháp đầu tiên là Hiến pháp 1946 ra (do tính khách quan lịch sử), ba bản Hiến pháp ( 1959, 1980, 1992) đều có quy định và có điều riêng về CĐ Việt Nam. Cùng với đó, Thông báo số 86/TB-TW ngày 6-4-2012, ư kiến của Bộ Chính trị về tổng kết thi hành Hiến pháp đă kết luận: "Giữ nguyên điều 9, điều 10 của Hiến pháp hiện hành, nhưng có bổ sung thêm một số nội dung về vai tṛ của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xă hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xă hội theo tinh thần Cương lĩnh năm 1991. Theo ông, Dự thảo Hiến pháp năm 1992 có quy định về Công đoàn không phải là cá biệt. Hiến pháp một số nước trên thế giới cũng có một số điều, khoản riêng quy định về Công đoàn. Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 cũng có điều riêng quy định về Công đoàn Việt Nam.
TS Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, đề xuất nên giữ lại điều 10 như trong Dự thảo đă công bố với dân nhưng có điều chỉnh cho phù hợp. Ông cho rằng: Không chỉ giữ lại điều 10 mà c̣n phải làm rơ, bổ sung thêm những vai tṛ của tổ chức CĐ.
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn Đan Tâm cho rằng nếu phủ nhận Điều 10 về Công đoàn trong Hiến pháp 1992 là phủ nhận địa vị pháp lư cao hiện có và hạ thấp vai tṛ của Công đoàn Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh và lănh đạo hơn 80 năm qua.
Cùng quan điểm nêu trên, đại biểu Dương Văn Sao, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho rằng nếu bỏ Điều 10 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ không thể hiện được bản chất giai cấp công nhân và định hướng XHCN trong Hiến Pháp. Đây không chỉ là bước lùi về sự tiến bộ của Hiến pháp mà c̣n hạ thấp vai tṛ, vị trí pháp lư của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới, trong khi thực tế Công đoàn đang ngày càng phát huy mạnh mẽ vai tṛ, vị trí to lớn của ḿnh trong sự nghiệp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, bảo vệ tổ quốc.
Nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN Phạm Thế Duyệt cho rằng: Tất cả các tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể, các ngành kinh tế không tổ chức nào gắn bó mật thiết với CNVCLĐ bằng cán bộ Công đoàn, muốn Đảng mạnh, chính quyền trong sạch, phải thật sự coi trọng tổ chức Công đoàn. Tổ chức CĐ là chỗ dựa của Đảng, Nhà nước trong t́nh h́nh mới. Biết tôn trọng và phát huy vai tṛ giám sát và phản biện xă hội của tổ chức CĐ th́ Đảng sẽ giữ được trong sạch vững mạnh... Từ những lư do đó, ông Phạm Thế Duyệt cho rằng cần phải khẳng định được vai tṛ của Công đoàn trong Hiến pháp, v́ vậy phải giữ lại điều 10 nhưng có sửa đổi bổ sung.
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Sửa đổi, bổ sung những quy định về Công đoàn Việt Nam trong Hiến pháp là vấn đề rất quan trọng, là căn cứ, điều kiện pháp lư cho tổ chức và hoạt động Công đoàn. Các ư kiến góp ư tại Hội thảo sẽ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp thu và tổng hợp để có đủ căn cứ lư luận và thực tiễn, tham gia với Uỷ ban soạn thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung các quy định về Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xă hội đất nước và yêu cầu xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới.
Cũng tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, những nội dung sửa đổi, bổ sung vào Hiến pháp 1992 cần phát huy tối đa trí tuệ, sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhận dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cần đảm bảo cho người lao động các quyền làm việc, học tập nâng cao tŕnh độ mọi mặt và được hưởng thụ những thành quả của phát triển kinh tế; hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mới hơn

Ý kiến bạn đọc