Cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai tṛò của tổ chức Công đoàn trong Hiến pháp

Sáng 16/5/2013 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ư kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của các nhà khoa học, cán bộ CĐ các thời ḱ. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chủ tŕ Hội thảo