hỏi đáp về vấn đề học tập.

Lên phía trên
Cách học.
Câu hỏi:

làm sao để học giỏi?

Trả lời:
chăm chỉ, rèn luyện tư duy bản thân?