GIỚI THIỆU TRƯỜNG

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
 Nguyễn Thị Nhung  GV Văn
 Trần Thị Thắng (Tổ trưởng)  GV Văn
 Nguyễn Thị Ngân  GV Văn
 Phan Thị Thúy Nga   GV Văn
 Hoàng Thị Thanh Hiền  GV Văn
 Nguyễn Thị Hiếu   GV Văn
 Nguyễn Thị Minh  GV Sử CD
 Lê Thị Mai   GV Sử CD
 Cao Xuân Cường  GV Địa Sử
 Đỗ Thị Việt Hiến  GV Sử
 Đặng Đạt Hiếu  GV Địa
 Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn  GV Địa
TỔ TOÁN - TIN
 Trần Thị Ngà (Tổ trưởng)  GV Toán Tin
 Hồ Đình Phúc  GV Toán Tin
 Nguyễn Nhật Khánh  GV Toán
 Đinh Thị Hồng  GV Toán
 Trương Phan Mỹ Hằng   GV Toán
 Nguyễn Thị Minh Nguyệt  GV Toán Tin
 Nguyễn Thị Hiền  GV Toán
 Hà Tiểu My  GV Tin
 Nguyễn Thị Hồng Phương  GV Tin
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 Đặng Thị Thu Hương   GV  Hóa phụ trách thiết bị
 Đồng Thị Thúy Hồng  (Tổ trưởng)  GV Sinh
 Nguyễn Thị Anh Đào  GV Sinh Hóa
 Đặng Thị Hồng  GV Hóa Công Nghệ
 Phạm Thị Hiền  GV Công Nghệ
 Trần Thị Quỳnh Liên  GV Sinh 
 
 Phạm Thị Mỹ Trâm   GV Lý
 Phạm Thị Phượng  GV Lý CN
   GV Lý CN
 Nguyễn Thị Thanh Hồng  GV Lý, phụ trách thiết bị
TỔ NGOẠI NGỮ - NĂNG KHIẾU
Vũ Văn Vinh  GV Tiếng Anh
 Nguyễn Thị Vân   (Tổ trưởng)  GV Tiếng Anh
 Phan Thị Thu Hoài  GV Tiếng Anh
 Trần Thị Ngọc Tuyên  GV Tiếng Anh
 Lý Thị Thu Hương  GV Tiếng Anh
 Trần Thị Thu Hường  GV Mỹ thuật
 Trần Minh Lệ Dung  GV Nhạc
 Hà Quế Trung  GV Thể dục
 Lê Đắc Tín  GV Thể dục
Trần Thị Bích Thủy  Tổng phụ trách, 
TỔ VĂN PHÒNG
 Phan Thị Hồng Hà (Tổ trưởng)  Kế toán
 Trần Thị Nguyệt  Thư viện, 
 Trần Thị Huyên   Văn thư 
   
 Nguyễn Thị Thu Ánh  Y tế, thủ quỹ
 Trần Hiếu Liêm  Bảo vệ
 Nguyễn Văn Khoa  Bảo vệ
 Lưu Thị Anh Trang  Phục vụ