GIỚI THIỆU TRƯỜNG

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Chi bộ trường THCS Nguyễn Đình Chiểu được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 07 tháng 09 năm 2005 của Đảng ủy Phường 11
với 03 đảng viên. Đến nay, chi bộ trường có 13 đảng viên. Hàng năm chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sách vững mạnh.
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ
BÍ THƯ CHI BỘ: Đ/c Hoàng thị Vân Anh - Hiệu trưởng
PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ: Đ/c Lưu Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng
ỦY VIÊN: Đ/c Nguyễn Thị Lê Phương - GV, tổ trưởng tổ Ngoại ngữ.
DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ

1. Đ/c Hoàng Thị Vân Anh
2. Đ/c Lưu Thị Hoa
3. Đ/c Nguyễn Thị Lê Phương
4. Đ/c Lê đình Lượm
5. Đ/c Trần Thị Thắng
6. Đ/c Hà thị Hương
7. Đ/c Nguyễn Thị Vân
8. Đ/c Phan Thị Hồng Hà
9. Đ/c Phạm Thị Mỹ Trâm
10. Đ/c Trần Thị Ngà
11. Đ/c Nguyễn Thị Lan
12. Đ/c Đồng Thị Thúy Hồng