MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              TRƯỜNG THPT ………….                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 
Năm học : 201…- 201… 
 
I-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  
1-Thuận lợi : 
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................     
2-Khó khăn :  
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................     
II-KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁ NHÂN 
1-Chính trị tư tưởng , đạo đức lối sống :  
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................   
2-Công tác chuyên môn : 
a.Thực hiện quy chế chuyên môn:  
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................             
b.Hoạt động bồi dưỡng HSG –phụ đạo HS yếu –nâng cao chất lượng  
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................       
c. Tham gia các chuyên đề , ngoại khoá của tổ :  ...................................................................   
  ................................................................................................................................................   
d. Công tác tự bồi dưỡng :  .....................................................................................................   
  ................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................   
   
 
 * Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm (bộ môn năm học trước) : 
STT  Khối  Ban  Sĩ số 
Chất lượng 
 
 Giỏi  Khá     TB  ≥ 5  Yếu  Kém 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
*Chỉ tiêu bộ môn năm 201… - 201…: 
STT 
 
Khối  
 
Ban  Sĩ số 
Chất lượng 
học kì I 
Chất lượng 
học kì II 
Chất lượng 
Cả năm 
Giỏi  Khá  TB  ≥ 5  Giỏi  Khá  TB  ≥ 5  Giỏi  Khá  TB  ≥ 5 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
e. Biện pháp tác động :  
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................   
3-CÔNG TÁC KHÁC : 
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................   
III-ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 
  ................................................................................................................................................     
  ................................................................................................................................................               
                       Đà Lạt, ngày … tháng….. năm 20… 
DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH  
 
 
 
 
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 
 
 KẾ HOẠCH THÁNG …../201… 
Công tác trọng tâm của tháng:  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
 
1-Công tác chuyên môn: 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................    
 
2-Công tác khác 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................    
 
3-Đánh giá việc thực hiện : 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
                                                               
 
KẾ HOẠCH THÁNG …../201… 
Công tác trọng tâm của tháng:  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
 
1-Công tác chuyên môn: 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................    
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................    
 
2-Công tác khác 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................    
   
3-Đánh giá việc thực hiện : 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
   
Tác giả bài viết: Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

LIÊN KẾT WEB

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 738
  • Tháng hiện tại: 7617
  • Tổng lượt truy cập: 928443